Boerderij toen en nu


Meer dan honderd jaar geleden was de Sint Nicolaashoeve naast een actieve boerderij ook een tehuis voor oude of gebrekkige boerenknechten. Een kinderloos echtpaar heeft de hoeve in 1858 laten bouwen en liet in hun testament de volgende doelstelling voor de boerderij opnemen:

Het op te rigten en in te stellen een liefdadig gesticht onder den naam van Sint Nicolaashoeve, tot het verplegen van oude of gebrekkige boerenarbeiders of boerenknechts wonende onder Nieuwveen.

Na hun overlijden in 1868 werd het testament uitgevoerd en heeft de hoeve de functie als tehuis voor boerenknechten tot 1903 gehad. Daarna werden de boerenknechten in andere tehuizen ondergebracht en werd de hoeve weer alleen een boerderij.

In het boekje ‘…een liefdadig gesticht onder den naam van Sint Nicolaashoeve’ staat dit uitgebreid beschreven. Het boekje is bij de Sint Nicolaashoeve te verkrijgen.

 

De actieve boerderij

Nu is de Sint Nicolaashoeve nog steeds een kleinschalige, maar actieve boerderij. Tot 2018 werden nog koeien gemolken, nu er zijn en nog steeds koeien en kalfjes, en in het voorjaar krijgen de schapen weer lammetjes. Ook wordt er op deze boerderij tarwe, suikerbieten, snijmaïs, en soms ook aardappelen geteeld.
Van april tot november zijn de koeien buiten in het weiland. In de winter lopen de koeien rond in de stal en kunnen ze languit liggen in een dikke laag stro.
Boer Gerard runt zijn boerderij zo duurzaam mogelijk. Zo krijgen de koeien voer van eigen land te eten. Ook het stro waar de koeien in liggen komt van eigen land. En de mest van de koeien wordt weer gebruikt om het gras en de gewassen goed te laten groeien


Delen: